Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Kommuneplan og kommunedelplaner

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 - 2022

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 - 2022

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Hammerfest kommunestyret 16.12.2010.  

Se mer her.jpg

Bilde- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommunens samfunnsplan er revidert og ble vedtatt i kommunestyret 12.november 2015.

Se mer her.jpg

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025
Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025

Det kunngjøres herved at Hammerfest kommunestyre i møte 19.06.14, sak PS 45/14 har vedtatt Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord, 2014-2025. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf plan- og bygningslovens § 11-15, siste ledd.

Se mer her.jpg

Vegtrase ingressbilde
Kommunedelplan for omkjøringsalternativer for riksveg 94

Kommunedelplan for omkjøringsalternativer for riksveg 94

Hammerfest kommunestyre vedtok 9.juni 2011 kommunedelplan for omkjøringsalternativer for riksveg 94 med alternativ 2B gjennom Rypefjord og alternativ 2 gjennom Elvetun i medhold av plan- og bygningslovens §11-15 første ledd.

Se mer her.jpg

Web levert av CustomPublish AS