Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Bilde- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027
Bilde- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommunens samfunnsplan er revidert og ble vedtatt i kommunestyret 12.november 2015. Planen er Hammerfest kommunes overordnende styringsdokument for perioden 2015-2027 og gir retning gjennom mål og strategier. Alle andre planer skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel.

 

Dokumenter:

Web levert av CustomPublish AS