Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Kommunesammenslåing Hammerfest og Kvalsund

Nytt fra kommunesammenslåingsprosessen – per 6.6.2017

Interimsnemda hadde møte 6. juni 2017. Dette var det siste møte i interimsnemda. Neste møte er et felles kommunestyremøte 31.8.17 hvor begge kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund deltar (44 stykker), samt Fylkesmannen. Møte blir kl 14.00 på Arktisk kultursenter. På dette møte nedsettes den lovpålagte Fellesnemda

2017-06-12
Kommunesammenslåing Hammerfest og Kvalsund

Kommunesammenslåingsprosessen mellom Kvalsund og Hammerfest

Torsdag 10. november hadde kommunestyrene i Kvalsund og Hammerfest møte hvor de behandlet en sak om å opprette en interimsnemd for å fortsette arbeidet med kommunesammenslåingsprosessen mellom Kvalsund og Hammerfest. Tidligere i år vedtok begge kommunene å slå seg sammen. Fylkesmannen har vedtatt det samme og saken er nå oversendt til Stortinget.

Dette vil skje framover:

2016-11-11
Web levert av CustomPublish AS