Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Politikk - Kontrollutvalget - Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

For inneværende valgperiode (2016-2019) er kontrollutvalget i Hammerfest kommune sammensatt av følgende personer:

•  Gunnar Milch, leder - (SV)
•  Solbjørg Olsen, nestleder - (AP)
•  Alejandro V. Moleres, medlem - (AP)
•  Leif Arne Asphaug Hansen, medlem - (AP)
•  Asbjørn Eliassen, medlem - (H)

Innkallinge og møteprotokoller fra kontrollutvalget i Hammerfest finner du her.

Web levert av CustomPublish AS