Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Helse og velferd - Helse og omsorg - Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering - Re-/habilitering - Koordinerende enhet, en dør inn

Re-/habilitering - Koordinerende enhet, en dør inn

Oppgaver til koordinerende enhet er både individrettende og på systemnivå.
Enheten skal tilrettelegge for brukermedvirking på begge nivåene.
Enheten skal videre være en tydelig adresse for enkeltpersoner og et møtested for interne- og eksterne samarbeidspartnere.

Koordinerende enhet skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og helseregionen, og være en pådriver i planlegging og utvikling av re-/habiliteringsrettet arbeid, med utarbeidelse av skriftlige planer. Enheten skal videre være en pådriver- og et kontaktpunkt for samarbeid.
Koordinerende enhet skal medvirke til synlige og lett tilgjengelige tjenestetilbud, og sørge for et helhetlig tilbud, der tjenestene ses i sammenheng. Enheten har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Les mer i tjenestebeskrivelsen her.

Web levert av CustomPublish AS