Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Kreftkoordinator

Hvem er en kreftkoordinator til for

Til deg som har/ har hatt en kreftsykdom eller er pårørende til noen med kreft, helsepersonell og andre.

Hva kan du få hjelp til

 • Tilrettelegge hverdagen sammen med kreftsyke og pårørende i alle faser av sykdomsforløpet.
 • Gi støtte og veiledning i en vanskelig situasjon.
 • Være synlig og lett tilgjengelig for pasienter, pårørende, samarbeidspartnere i kommunen, interkommunalt og i spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra til tverrfaglig koordinering (helsetjeneste, NAV, barnehager, skoler og andre aktuelle tjenester).
 • Bidra til gode rutiner, systemer og kompetanseheving innen kreftomsorgen i kommunene.
 • Ha oversikt over aktuelle frivillige tilbud og andre ikke-kommunale tilbud, samt samarbeide med pasientforeninger og likepersoner.
 • Kreftkoordinator kan komme hjem til deg/dere, eller dere kan møtes på kontoret i Kirkeparken omsorgssenter, Hammerfest

Kreftkoordinatoren tilbyr:

 • Hjemmebesøk
 • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt.
 • Hjelp til å lindre symptomer
 • Gi informasjon om ulike tjenestetilbud i kommunen
 • Hjelp til å samordne tilbud og tjenester til kreftsyke og pårørende og være et bindeledd mellom ulike nivåer og tjenester.

Vi samarbeider blant annet med:

• kommunale helsetjenester, fastleger, spesialisthelsetjenesten, forebyggende tjenester, NAV, barnehager, skoler og andre aktuelle tjenester.

Hvordan får du kontakt med kreftkoordinator
Du trenger ikke søke om eller bli henvist, og det koster ingenting. Ta direkte kontakt med kreftkoordinator enten på telefon eller mail.

Les mer her

 


Kontaktinformasjon:

Marianne Arild, kreftsykepleier
Besøksadresse: Kirkeparken omsorgssenter, Sørøygata 13 (inngang Parkgata), i tidsrommet 0800-1500.
Telefon: 91 58 60 84 eller 78 40 27 22
E-post: marianne.arild@hammerfest.kommune.no

 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS