Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Kulturmidler

Hammerfest kommune gir støtte til frivillige organisasjoner og privatpersoner til allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid m.m.), idrett og friluftsliv og øvrige kulturformål.

For å være tilskuddsberettiget må de frivillige organisasjoner og enkeltpersoner innfri følgende krav:

 • Ha en viss kontinuitet (etter oppstart, over år) i sin kulturvirksomhet.
 • At et hvert tiltak/arrangement i utgangspunktet er åpent for alle.
 • Å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program.
 • Dokumentere ikke-kommersialitet (as/ans/stiftelser og lignende) i form av vedtekter.

Overordnet målsetting
De frivillige organisasjonene er en av kommunens viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål. Kommuneplanens overordnede målsetning for kultur og idrett er:

 • Et aktivt lokalsamfunn - med tilhørighet for alle og en sterk identitet.
 • Fysisk aktivitet som gir helse og trivsel.
 • Et mangfoldig kulturtilbud preget av kvalitet; møteplasser som inspirerer, underholder, gir kunnskap og gode opplevelser.

Organisasjoner som driver aktiviteter og samarbeidsprosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funskjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivillige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av kulturmidler.

Hammerfest kommune har følgende tilskuddsordninger:

 • Grunntilskudd
 • Aktivitets- og prosjekttilskudd
 • Tilskudd til drift, mindre investeringer i bygg og anlegg og til utstyr
 • Kulturprisen
 • Kulturstipend
 • Idrettsstipend
 • Tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene

Hvorfor støtte?
Gjennom støtte til kulturarbeid (kulturmidlene) ønsker kommunen:

 • Å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige og kulturelle egenaktiviteten ut i fra egne forutsetninger og interesser. Å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet.
 • Å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet.
 • Å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet.
 • Å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke profesjonelle.

Lenker


 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS