Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Kulturprisen

Søknadsfrist kunngjøres i lokale media og på kommunens hjemmeside i mars/april hvert år.

Hammerfest kommune deler årlig ut en kulturpris på kr. 30 000,- under 17. mai arrangementet.

Formålet

Kulturprisen kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner
som har stått eller står sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenkning og/ eller fortjenestefull innsats.

 

Web levert av CustomPublish AS