Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Kulturskole på offensiven

Pressemelding fra Hammerfest kommune

Det er hektiske dager for rektor Tom Løkken Antonsen ved Hammerfest kulturskole, og kontoret på Arktisk kultursenter bærer preg av kontrollert, kreativt kaos.

Mann på kontor ved rotete skrivebordKulturtrøkk

­– Ja, hele denne uka er det Kulturtrøkk med konserter og arrangementer over hele byen. Vi har fått besøk av studenter fra Norges musikkhøyskole som jobber intenst med elevene våre og skaper musikk og opplevelser over en lav sko. Men innimellom alt dette, må vi jo også løfte blikket og se fremover. Selv om vi på mange måter har en utmerket kulturskole i dag, skal vi også være en kulturskole for morgendagen. Verden forandrer seg som kjent hele tiden, og da må vi stadig utvikle oss.

Kulturskoleutvikling: Veiledningsavtale med Norsk kulturskoleråd

Vi har vært så heldige å komme med i Norsk kulturskoleråds veiledningsordning for kulturskoleutvikling. Det gir oss viktige ressurser til å fortsette å utvikle oss og å finne måter å være en best mulig kulturskole for Hammerfest – nå og i fremtiden. Nå på onsdag 6. februar signerer vi avtalen med Norsk kulturskoleråd, og den skal gjelde fra nå av og fram til sommeren neste år. Vi er veldig glade over å ha kommet med, og dette er en stor dag for kulturskolen!

­– Hva innebærer avtalen?

­– I første omgang er det en hjelp til å skape og drive gode prosesser. Så hva som til slutt vil komme ut av det for elevene og resten av lokalsamfunnet, vet vi ikke ennå. Men avtalen beskriver blant annet veldig godt rollefordelingen mellom kulturskoleeier, altså kommunen, leder for kulturskolen og veilederne fra kulturskolerådet. Avtalen er også forpliktende og stiller klare krav om oppfølging til alle partene.

Blant kulturskolens verdier finner vi fellesskap, ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Kulturskolen skal være en del av et helhetlig utdanningstilbud for de som senere søker seg til kunstfaglig utdanning – men den bidrar også viktig til allmenndannelsen for alle elever ved å fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet og bevisstgjøre egen identitet. Kulturskolerådet har utarbeidet en utmerket rammeplan for kulturskolene i Norge, som vi følger. Men vi må selv finne ut hvordan vi skal bruke den her i Hammerfest, og lage oss en egen kulturskole for vår kommune. Vi må få gode systemer for kvalitetssikring og ta rammeplanen ut i undervisningen i hvert enkelt fag, for hver enkelt lærer.

­– Men hva kan vi vente oss, rent konkret?

– Det er jo noe av det vi skal finne ut, men jeg ser for meg at vi må utvikle oss på i hvert fall to områder.

For det første ønsker vi å nå ut til nye geografiske områder. Vi blir jo slått sammen med Kvalsund kommune fra neste år og blir en stor kommune i utstrekning. Hittil har vi vært heldige på den måten at det er nokså overkommelig å reise til undervisning hit til kulturskolen fra det aller meste av kommunen, men i den nye storkommunen må vi finne måter å nå ut til en del av elevene. Kanskje skal vi drive prosjektbasert, der vi for eksempel drar ut til Kokelv eller Akkarfjord og har workshops og undervisning der over en uke eller to?

– Dernest vil vi gjerne nå ut til flere grupper av befolkningen. Deltakelse i kulturaktiviteter er jo et glimrende integreringstiltak, og en flott måte å bli kjent med det norske samfunnet på, så vi vil gjerne bli mer brukt av flyktning- og innvandrerfamilier. Selve fenomenet kulturskole kan nok være nokså ukjent for nye nordmenn. Tilbudet er jo heller ikke obligatorisk, og det er ikke gratis. Men vi har en ordning med friplass for barn fra lavinntektsfamilier. Denne ordningen kan vi sikkert jobbe mer aktivt for å gjøre kjent.

­– Og så er det sikker mange muligheter vi ikke har tenkt på ennå - det er jo liksom noe av poenget med å utvikle seg og tenke nytt. Kulturskolen er i alle fall viktig og verdifull – det ser vi hver dag, og det skal ikke stå på viljen eller evnen fra vår side!

Signering av avtale

Kulturskolerådgiver i Norsk kulturskoleråd Ann-Synnøve Bendixen tok turen til Hammerfest rådhus for å være med når avtalen ble undertegnet i formannskapssalen.

– Det er veldig godt å se hvor mye god vilje, og evne, det finnes her i Hammerfest; både i den politiske ledelsen og hos kulturskolen selv. Vi i norsk kulturskoleråd gleder oss veldig til dette samarbeidet som vi er helt sikre på at vil føre til et enda bedre kulturskoletilbud for innbyggerne her i Hammerfest.

– Ja, kulturskolen har vært og er et viktig og prioritert satsningsområde, skyter ordfører Alf E. Jakobsen inn. ­ – Den bidrar både til bolyst og til identitetsbygging, og å få utfolde seg kulturelt er rett og slett en viktig del av et godt liv! Vi står foran et spennende arbeid nå som vi skal få kulturskoletilbudet ut i hele den nye storkommunen med Kvalsund, men vi har et utmerket grunnlag å bygge på, så dette skal vi få til!

Kontaktperson

Tom Løkken Antonsen
Virksomhetsleder Hammerfest kulturskole
T 78 40 20 76 | M 400 99 110 | Tom.Lokken.Antonsen@hammerfest.kommune.no

Pressebilder

Klikk på bildene for høyoppløselig versjon. Foto: Hammerfest kommune

Seks personer ved møtebord, signerer avtale.

Foran f.v: Alf E. Jakobsen, Tom Løkken Antonsen
Bak: Geir Nesse, Arve Paulsen, Ann-Synnøve Bendixen, Bendik Båtstrand

 

Tre personer ved møtebord, signerer avtale

(f.v.) Ordfører Alf E. Jacobsen, kulturskolerådgiver Ann-Synnøve Bendixen og kulturskolerektor Tom Løkken Antonsen

 

Dame foran PC, mann i forgrunnen

Ann-Synnøve Bendixen og Alf E. Jacobsen

 

Dame foran PC ved møtebord

Ann-Synnøve Bendixen
 

Mann på kontor ved rotete skrivebord

Kulturskolerektor Tom Løkken Antonsen

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS