Sammen for Hammerfest!

Kulturstipend

Tjenestens målgruppe

Enkeltpersoner og grupper som bor og/eller arbeider i kommunen.

Formål med tjenesten

Kuturstipendet har som formål å hjelpe frem kulturarbeidet i kommunen.

Tjenesten omfatter

Hammerfest kommune kan hvert år tildele kulturstipend på minimum kr. 25.000,-

Stipendmidlene skal nyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver eller til utdanning eller perfeksjonering av kunstnerlige egenskaper eller annen aktiv kulturinnsats. Det kan også nyttes til reisestipend.

Stipendet dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrep.

Hva kreves for å motta tjenesten

Søker må bo eller arbeide i kommunen.

Søker som har mottatt kulturstipend i løpet av de siste 2 årene kan vanligvis ikke regne med å få sin søknad imøtekommet.

Søker som tildeles stipend skal innen en fastsatt tidsfrist avlegge en kort, skriftlig rapport om hvordan stipendmidlene er blitt benyttet.

Hva gjør kommunen

Kulturstipendet blir kunngjort i lokalpressen hvert år med frist senest ultimo april. 

Søknaden skal være begrunnet.

Innstilling gjøres av kultursjefen.

Kulturstipendet tildeles av styret for Kultur, Omsorg og Undervisning.

Dersom en ett år ikke finner frem til aktuelle kandidater, kan tildeling av stipend utgå dette året.

Kulturstipendet med diplom utdeles av leder for KOU-styret, primært ved den årlige feiringen av 17. mai.

Hvordan søke tjenesten

Kultursjefen kan gi veiledning om kulturstipendet.

Skriftlig søknad med begrunnelse sendes til:
Hammerfest kommune
Sektor for Kultur og Idrett v/Kultursjefen
Postboks 1224
9616 HAMMERFEST

Søknaden kan også leveres på Servicekontoret.


Lenker
Vinnere av kulturpris, kulturstipend og idrettstipend tom. 2011 (Dokumenter)
 

Kontakt for mer informasjon

Kultur og Idrett
Postboks 1224
9616  Hammerfest
Tlf: 784 02077
Fax: 784 02517
gerd.hagen@hammerfest.kommune.no

 

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Web levert av CustomPublish AS