Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Kultur, idrett og fritid - Kultur og fritid - Kulturvern - Fredningsvedtak - Kjøttvikvarden på nordenden av Sørøya

Fredningsvedtak - Kjøttvikvarden på nordenden av Sørøya

Riksantikvaren har fredet Kjøttvikvarden som ligger på nordenden av Sørøya.

Kjøttvikvarden - foro:Tor Harry Bjørn
Kjøttvikvarden - foro:Tor Harry Bjørn

Fredningsvedtaket hjemles i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer -Kapittel 20 -

Fredete eiendommer i Kystverkets landsverneplan for maritim infrastruktur -

Vedtak om fredning ved forskrift med hjemmel i kulturminneloven § 22a

Web levert av CustomPublish AS