Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Kurs i Depresjonsmestring

Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) er et kurs for befolkningen i Hammerfest kommune. På kurset lærer deltagerne om metoder og teknikker som kan bidra til endring i tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder eller forsterker nedstemthet og depresjon.

depresjon

Hva tilbyr vi?

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori og vektlegger at man ved depresjon har flere kritiske tanker om seg selv, andre og fremtiden. Eksempler på slike tanker kan være: "jeg er håpløs", "jeg kan ikke stole på noen" eller -"ingenting nytter".

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne utfordringer ved å prøve ut metodene og teknikkene som læres på kurset i egen hverdag.

Hvem kan få tilbudet?

Kurset er utarbeidet for voksne (18+) som i perioder kjenner seg nedstemte eller lett til moderat depresjon på en slik måte at det går ut over livskvalitet og evne til å fungere i hverdagen. Tegn eller symptomer på depresjon kan være fravær av glede, tilbaketrekking, følelse av verdiløshet, lite tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, uro, grubling eller irritabilitet.

Kursets oppbygging

Kurset har oppstart i uke 7, 2020, og holdes på ettermiddag/kveld (med forbehold om nok påmeldte).

Kurset går totalt over 10 ganger. De 8 første kurskveldene har en varighet på ca. 2.5 time.

Alle kursdeltagerne får utdelt kursbok ved oppstart av kurset. Denne boken er et viktig redskap i prosessen for å mestre depressive symptomer bedre, og kursdeltagere anbefales å bruke denne aktivt forut, under og etter kurset.

Det er ikke noe krav om at deltagere skal dele sine personlige erfaringer. Alle kursdeltagerne har taushetsplikt.

Hva koster det?

Kr. 450, dekker kurs og kursmateriell.

Hvordan komme i kontakt?

Du kan komme i kontakt med oss gjennom din fastlege, annen kontakt med helsetjenesten eller ved å ta direkte kontakt med oss per telefon. Alle må gjennom en forsamtale med kursholder før kursstart. Hensikten er å vurdere om kurset er det riktige tilbudet for deg ut ifra nåværende situasjon. 

Kursledere

Vanessa Valvåg Plassen       482 01 473

Maja Hesenget                       469 03 795

Marte Moe                             468 36 339

Ellen Mørstad Storrusten       908 05 706

 

Web levert av CustomPublish AS