Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Læring og mestring

Hammerfest kommune tilbyr læring- og mestringstjenester som en del av tilbudet til Friskliv og mestring. Lærings- og mestringstjenester legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer får økt innsikt og opplever styrket mestring av egen livssituasjon, sammen med sine pårørende.

Lærings- og mestringstilbudene er hovedsakelig gruppebaserte og kan være både diagnosespesifikke og diagnoseuavhengige, med mestring som fellesnevner. Et mestringskurs inneholder fagkunnskap formidlet av både fagpersoner og erfaringskunnskap gjennom brukere som har hatt eller går gjennom de samme helseutfordringene.  Erfaringsutveksling fra andre i samme situasjon står sentralt og tilbudene legger til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Tilbud høsten 2018:

  • Læring- og mestringskurs for personer med langvarig smerteproblematikk

  • Ressurs og kontaktperson for oppstart av selvhjelpsgrupper

  • Pårørendeskole i samarbeid med demenskoordinator

  • Gågruppe i tilknytning til temakveldene for kreftberørte

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS