Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Bygge og bo - Boligtomt - Ledige boligtomter i Forsøl
Kartutsnitt Forsøl

Ledige boligtomter i Forsøl

Oppdatert 22.01.2019

Hammerfest kommune har ledige eneboligtomter for tildeling i Forsøl.

Forsøl ligger i landlige omgivelser, ca. 8 kilometer fra Hammerfest sentrum . Tomtene har nærhet til barnehage og skole. For ytterligere opplysninger om tomtene kontakt kommunens servicekontor.

Det skal på søknad oppføres hvilke tomt det søkes på. Søkers navn og bostedadresse må påføres søknad.

Annonsering og tildeling gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune. Tomter som søker har sagt fra seg eller kommunen har trukket tilbake, vil legges ut som nyhet.

Retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune.

Alle priser er i henhold til gebyr og avgiftsregulativet for 2019, dermed gjeldende i perioden 01.01.2019 - 31.12.2019.

Ringveien 3 

Fakta om tomten

 • Areal 660 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 43
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 308 214,-
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 40 260,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Ringveien 4 

Fakta om tomten

 • Areal 695 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 77
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 323 719,-   ​
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 42 395,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Myrveien 3 

Fakta om tomten

 • Areal 788,4 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 85
 • kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 365 095,- 
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 48 092,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Myrveien 6

Fakta om tomten

 • Areal 768 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 97
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 356 058,-  
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 46 848,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Myrveien 8 

Fakta om tomten

 • Areal 907 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 98
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 417 635,-   
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 55 327,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Myrveien 10 

Fakta om tomten

 • Areal 868 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 99
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 400 358,-  
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 52 948,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Skoleveien 1 

Fakta om tomten

 • Areal 884 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 83
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 407 446,- 
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 53 924,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd. 

Skoleveien 2 

Fakta om tomten

 • Areal 868,8 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 133
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 400 712,- 
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 52 997,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Skoleveien 5 

Fakta om tomten

 • Areal 721,5 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 84
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 335 459,-
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 44 012,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd. 

Laddonesveien 1

Fakta om tomten

 • Areal 810,2 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 141
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 374 753,-  
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 49 422,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Laddonesveien 2

Fakta om tomten

 • Areal 843,7 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 125
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 389 593,-  
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 51 466,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Laddonesveien 4

Fakta om tomten

 • Areal 786,6 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 126
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 364 298,-   ​
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 47 983,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Laddonesveien 5

Fakta om tomten

 • Areal 687,8 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 138
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 320 529,-   ​
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 41 956,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Laddonesveien 6

Fakta om tomten

 • Areal 730,6 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 127
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 339 490,-
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 44 567,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Laddonesveien 8

Fakta om tomten

 • Areal 794,7 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 128
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 367 886,-
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 48 477,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd. 

Laddonesveien 10

Fakta om tomten

 • Areal 660,2 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 129
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 308 303,-  
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 40 272,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd. 

Laddonesveien 12

Fakta om tomten

 • Areal 692,6 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 130
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 322 656,-  
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 42 249,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Laddonesveien 14

Fakta om tomten

 • Areal 718,5 m²
 • Gårdsnr. 19
 • Bruksnr. 131
 • Kart
 • Reguleringsplan kart
 • Reguleringsplan bestemmelser
 • Omkostninger tomt kroner 334 130,-
  • Saksbehandlingsgebyrer og tilknytning VA/EL for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift kroner 4,10 per m² per år
 • Kjøp av tomt kroner 43 829,- (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene)
  • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr og avgiftsregulativ for 2019 (pkt.6.12) pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Vi tar forbehold om at skrivefeil i spesifikasjoner og pris på denne nettside kan forekomme.  Når det gjelder pris på avgifter så vil til enhver tid vedtatt gebyr og avgifts regulativ gjelde.

Gebyr og avgiftsregulativ 2019

 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS