Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Ledige næringstomter

Ledige næringstomter i Hammerfest kommune

Oppdatert 04.04.2016

Hammerfest kommune har tomter regulert til næringsvirksomhet ledig for tildeling til næringsaktører i Leirvikhøyda og Svartfjellveien. Områdene er opparbeidet (veg, vann og avløp).

Søknadene og tildeling behandles etter gjeldende retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune (punkt 1.1 - 1.9, 2.1.1 - 2.1.2 og punkt 2.5 - 2.5.5).  
Retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune.

Det kan søkes på hele eller deler av eiendommene. Søknaden må tilfredstille dokumntaskonskravet stilt i ovennevnte retningslinjer punkt 2.5.4.

Spørsmål knyttet til tomtene kan rettes til Hammerfest kommune ved arealforvalter Arne Sannvik på telefon 78 40 25 55 eller e-post arne.sannvik@hammerfest.kommune.no

Søknad sendes Hammerfest kommune, Plan og Utvikling, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.
 

Fakta om tomtene:

Leirvikhøyda 1 

 • Areal 2526 m²
 • Adresse: Leirvikhøyda 3, gnr.15/bnr.216
 • Reguleringsplan: Områderegulering for Polarbase og Leirvika industriområder
 • Reguleringsformål: Forretning/kontor/Industri
 • Se tomten på kart her.

Plandokumenter:
Områderegulering for Polarbase og Leirvika industriområder

Leirvikhøyda 2 

 • Areal 7227 m²
 • Adresse: Leirvikhøyda 2, gnr.15/bnr.223
 • Reguleringsplan: Områderegulering for Polarbase og Leirvika industriområder
 • Reguleringsformål: Forretning/kontor/Industri
 • Se tomten på kart her.

Plandokumenter:
Områderegulering for Polarbase og Leirvika industriområder

Leirvikhøyda 3

 • Areal 5954 m²
 • Adresse: Leirvikhøyda 3, gnr.15/bnr.224
 • Reguleringsplan: Områderegulering for Polarbase og Leirvika industriområder
 • Reguleringsformål: Forretning/kontor/Industri
 • Se tomten på kart her.

Dokumenter:
Områderegulering for Polarbase og Leirvika industriområder

 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS