Sammen for Hammerfest!
Hjem - Organisasjon - Sentraladministrasjonen - Lønn og Personal - Lønn og personalavdelingen

Lønn og personalavdelingen

 

 

Personal web

Lønn
og personalavdelingen er en stabsfunksjon under rådmannen. Lønn og personal består av Hammerfest kommunes personalsjef i tillegg til 6 medarbeidere.

 

 

Lønn og personalavdelingen har en vesentlig rolle i arbeidet med å oppnå Kommuneplanens delmål om medarbeidere:

  • Et godt arbeidsmiljø med høy trivsel og friske medarbeidere
  • Myndiggjorte medarbeidere som utfordres til å finne gode løsninger i samarbeid med brukere og kolleger
  • Medarbeidere med riktig kompetanse som står for en effektiv drift

 

Avdelingen skal yte bistand, støtte og veiledning til virksomhetene innenfor personalforvaltningen, samt å bidra til at riktig lønn utbetales til riktig tid. Avdelingen har kompetanse innenfor lov og avtaleverk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og pensjonsordninger.

 

Avdelingen skal sørge for at arbeidsgiverpolitikken til Hammerfest kommune er i samsvar med til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Avdelingen skal arbeide for å utvikle kvalitet og systemer i lønns og personalforvaltningen i  samsvar med overordnede planer og strategier i kommunen.

 

Avdelingen skal være rådgivende i å fremme organisasjonsutvikling i Hammerfest kommune.

Sekretariatet og Bud- og kopisentralen er underlagt Lønn og personalavdelingen.

Besøksadresse: Storgata 17, Storgata kommunehus, Hammerfest
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 784 02000
Telefax: 784 02517
e-post: postmottak@hammerfest.kommune.no
Personalsjef: Marit Halvorsen
 


Kontaktinformasjon - Lønn og personalavdelingen:
 

Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS