Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Lov og rett

Lov og rett web

Forliksrådet
Forliksrådet er folkets egen domstol og aller første instans for sivile saker. Behandlingen i forliksrådet skal legge til rette for at partene ved megling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig.

Her finner du informasjon om Forliksrådet.


Dødsfall - Informasjon til etterlatte
Når en i nær familie dør er det mange forhold som må ordnes.

Her finner du mye nyttig informasjon som etterlatte kan få bruk for.


Klage på enkeltvedtak 
Hvis du har søkt om en tjeneste, ytelse, tillatelse eller lignende fra Hammerfest kommune og du ikke får det du har søkt om, enten fordi du får avslag eller fordi du ikke får så mye som du søkte om, kan du klage på vedtaket. Det må være truffet et vedtak i saken før man kan klage.

Her finner du informasjon om klage på enkeltvedtak.


Konfliktrådet
Det er lovpålagt at alle kommuner skal ha konfliktråd. Staten betaler utgiftene. Konfliktrådet har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker - det gjelder både sivile saker og straffesaker. For partene er det gratis å bruke konfliktrådet.

Her finner du informasjon om konfliktrådet.


Overformynderiet
Her finner du informasjon om overformynderiet.
 

 


 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS