Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Vei, vann og trafikk - Vei - Lys og lysskilt - Lysveileder - utendørs belysning og lysskilt

Lysveileder - utendørs belysning og lysskilt

Lysveileder

Gjeldende veileder for utendørs belysning i Hammerfest ble laget i 2008. Den ble utarbeidet for å sikre at all ny belysning i byen ble utført i tråd med lysplanen. Slik sett skulle lysplanens intensjoner bli implementert gradvis i lysanleggene i Hammerfest. Det har i de senere år vist seg at veilederen var i ferd med å bli utdatert på flere områder. Dette gjaldt særlig i forhold til de nye LED armaturene som er kommet på markedet, men også i forhold til styringssystemer og mulighetene som dette gir. Det viste seg at den gamle veilederen var vanskelig å følge når ny belysning skulle settes opp. Dette ga seg blant annet utslag i at den nye utendørs belysningen i byen varierer en del i fargetemperatur. Noe lys er varmhvitt mens andre armaturer går mere over i hvitt. Det er ønskelig å få bedre kontroll med dette, særlig fordi nettopp variasjonen mellom varmhvitt og hvitt er en viktig del av lysplanen.

 Endringer som er gjort i veilederen:

  • Det er stilt krav til at det skal benyttes LED armaturer i all utendørs belysning.
  • All belysning skal være styrt for å unngå unødvendig energibruk. Fotocelle er minstekravet.
  • Gater, veier, fortau o.l. skal belyses med hvitt lys, dvs 4000K. Turveier og parkbelysning skal ha varmhvitt lys, dvs 3000K.

 

Lysveileder for utendørs belysning og lysskilt

 

Veilederen er en PDF-fil. PDF-filer kan du lese ved å benytte Adobe Reader.
Dette er et gratisprogram du kan laste ned her.

Web levert av CustomPublish AS