Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Lysplan - Hammerfest

Lysplan web

Hammerfest lysplan er den første i sitt slag. Den ble vedtatt av kommunestyret 11 Mai 2007. Planen danner en helhetlig ramme for hvordan Hammerfest skal lyssettes og realiseringen vil skje trinnvis. Dette innebærer at all ny belysning som planlegges i kommunen skal følge denne lysplanen og de retningslinjene som den gir.

Lysplanen i hovedtrekk
Nye prosjekter som gatebelysning og fasadebelysning vil fokusere på riktig lys fremfor mye lys. Lyskilder skal ikke blende, men lyse opp det området som skal ha lys. Gatelysene skal kunne dimmes slik at lystyrken kan reduseres når behovet for lys er mindre. Dette reduserer kostnadene til energi betraktelig. Det gir også kommunen kontroll på hvert enkelt lyspunkt slik at gatelys ved fotgjengerfelt kan maksimeres mens lyset rundt reduseres. I mørketida gir det oss også muligeheten til å skape en kunstig dag ved å langsomt øke belysningen om morgenen med et maksimum fra kl. 09.00 til kl. 16.00 for så å dimme ned utover kvelden. I korte trekk handler lysplanen om å ta i bruk moderne lystekniske grep for å bedre energiøkonomiseringen og trivselen for byens befolkning. Dette er det samme som Hammerfest gjorde i 1891 da vi var første by i Nord-Europa med elektrisk gatelys.

Plandokumentene
Her finner du selve planen, rapportene i forbindelsen med prøvelyssetingen og spørreundersøkelsen som ble foretatt. Du finner også retningslinjer for belysning i sentrum og vedtaket i utvalget for Miljø og utvikling:

Flere av dokumentene her er PDF filer. Disse kan du lese ved å benytte Adobe Reader, et gratisprogram du kan laste ned her.

Artikler som omhandler lysplanen
Her på våre nettsider finner du også:

Plakater

Web levert av CustomPublish AS