Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Plankart

Melding om vedtak av reguleringsplan for Strømsnes og Akkarfjord

Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 15. juni 2017 områderegulering for Strømsnes og Akkarfjord. På grunn av klagebehandling og Fylkesmannens påfølgende oppheving av kommunestyrets vedtak måtte planen vedtas på nytt. Dette ble gjort av kommunestyret den 3. Mai 2018 med følgende vedtak:

 

Vedtak

  1. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjenner kommunestyret områderegulering med KU for Strømsnes og Akkarfjord. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i plan og bygningsloven § 1-9 og § 12-12.
  2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 oppheves reguleringsplanene for Sjøtun på Klokkerøya, vedtatt 2/2 1995.

Planen består av plankart, bestemmelser, beskrivelse og konsekvensutredning med planprogram.

Alle plandokumenter kan hentes på kommunens planregister. 

Saksfremlegg for Kommunestyret.

Vedtak i politisk sak 26/18 - kommunetsyret 03.05.2018

Dokumenetene kan sees i papirformat på servicekontoret.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS