Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Areal- og samfunnsplanlegging - Ny flyplass - Grøtnes - Melding om vedtatt detaljregulering for flyplass på Grøtnes
Illustrasjonsbilde - Fly lander

Melding om vedtatt detaljregulering for flyplass på Grøtnes

Hammerfest og Kvalsund kommune har vedtatt detaljregulering med konsekvensutredning for ny flyplass på Grøtnes. Flyplassen vil i sin helhet ligge på fylling i sjø, mens deler av landområdet vil settes av til terminalbygg, parkering, driftsbygg og næringsareal. Planen er et resultat av et interkommunalt planarbeid mellom de nevnte kommuner og følger plan og bygningslovens kapittel 9 hvor reglene for slikt samarbeid er fastslått.

Endelig vedtak falt i Kvalsund kommunestyre den 29/4 2014 med følgende ordlyd:

I medhold av Plan og Bygningslovens § 12-12 egengodkjenner Kommunestyret reguleringsplan med konsekvensutredning for flyplass på Grøtnes.

Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Plan og Bygningslovens § 12-12.

Likelydende vedtak ble fattet i Hammerfest kommunestyre den 24/4 2014.

Alle plandokumenter finner du her.

Web levert av CustomPublish AS