Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Miljø

Miljø skal være et gjennomgående hensyn for all kommunal virksomhet, Plan- og utviklingsavdelingen v/miljøvernrådgiver har likevel et spesielt ansvar for miljøsaker.

Noen aktuelle temaer som vi jobber med:

 • Friluftsliv - Tilrettelegging av løyper og turområder - også med tanke på turisme
 • Produksjon av turkart som kan kjøpes på servicekontoret
 • Fokus på kvalitet og miljø i måten vi bygger i og bruker byen / tettstedene
 • Miljøfyrtårnsertivfisering av bygg og virksomheter
 • Kultivering av sjøbunn - utsetting av kunstige rev
 • Kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold på land og i sjø
 • Oppfølging av oppsett og funksjon av nytt reingjerde rundt byen
 • Forurensning i havnebassenget - kartlegging og tiltak
 • Nærmiljø- og trivselstiltak

Kunstige rev
Hammerfest kommune satt ut 24 enheter med kunstige rev sommeren 2006. Her kan du lese mer om prosjektet:

Miljøfyrtårn 
Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter.
Hensikten er å heve miljøprestasjon så det monner i så mange private små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter som mulig.
Som et hovedprinsipp skal hele virksomheten sertifiseres.

Les mer om Miljøfyrtårn-programmet på hjemmesiden til Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

Klima 

Miljøvernkonsulenten er kommunens kontaktperson og veileder.Besøksadresse: Hammerfest Rådhus, Rådhusplassen 1
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 784 02554
Telefax: 784 02602
E-post: plan.utvikling@hammerfest.kommune.no
Miljøvernrådgiver: Tom Eirik Ness 

 


Park

Parkvesenet har følgende ansvarsområder:

 • Parker/friluftsområder
 • Sikring av arealer til nye park/friområder
 • Ryddeaksjoner
 • Vedlikehold av alle offentlige lekeplasser med unntak av sandlekeplassene i nyere boligstrøk
 • Gang/sykkelstier i friområder/parker
 • Rådgivning vedr beplantning, beskjæring av trær, plantesykdommer o.l.
Les mer om:

Kontaktinformasjon - Parkvesenet:

Besøksadresse: Storgata 17, Storgata kommunehus, 4. etasje
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 784 02607
E-post: svein.lind@hammerfest.kommune.no

 

  

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS