Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Miljøstasjoner

Farlig avfall fra husholdningene kan leveres til miljøstasjonene eller til avfallsanlegget på Grøtnes.

Med farlig avfall (tidligere spesialavfall) i husholdningene menes miljøfarlig avfall eller giftige stoffer/væsker. Farlig avfall er gratis å levere for husholdningene.
Farlig avfall bør leveres i originalemballasjen og korker/lokk må være satt godt på.
Alt innsamlet farlig avfall formidles videre til godkjente operatører som sørger for miljøriktig behandling.

Miljøstasjoner finnes på følgende steder i kommunen:

  • Ved Esso på Fuglenesveien.
  • På nedsiden av Cirkel K i Rypefjord.
  • Coop Marked i Kvalsund (en del av kommunen fra 1. 1. 2020).
Web levert av CustomPublish AS