Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

NAV Hammerfest

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) ble etablert 1. juli 2006 og er den største velferdsreformen i nyere tid. NAV består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og kommunenes sosialtjenester.

navlogo[1]

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere.

Les mer om hvilken situasjon som er aktuell for deg her.

På NAV-kontorene jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten og kommunen sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommunen og NAV har avtalt hvilke kommunale tjenester det enkelte kontor skal tilby. Tjenesteinnholdet i et NAV-kontor vil derfor variere fra kommune til kommune.
I tillegg til NAV-kontorene utfører over hundre spesialenheter oppgaver som avlaster NAV-kontorene.

Hovedmålene til NAV er:

  • Flere i arbeid og aktivitet - og færre på stønad
  • Forenkle tjenestene til brukerne
  • Tilpasse tjenester til brukernes behov
  • En helhetlig og mer effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Hvordan kan du få hjelp raskere? Nav.no er åpent 24 timer i døgnet. Der kan du logge deg inn på «ditt nav» og sende meldinger med dine spørsmål. Du kan ellers ta kontakt med kompetansetelefonen på tlf nr: 55 55 33 33. Du kan bestille time med veileder både ved å sende en melding, eller ved å ringe kompetansetelefonen.

Her kan du lese mer om økonomisk sosialhjelp og andre muligheter fra nav.no, som blant annet jobbsøkertips.

 

Økonomisk rådgivning ved NAV-kontoret 

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. NAV tilpasser rådgivningen etter behovene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din og sette opp et realistisk budsjett.

Les mer om økonomisk rådgivning og hva du kan få hjelp til her.

 

Gjeldsrådgivning - økonomirådstelefonen i NAV

Tjenesten har åpningstid på hverdager, fra kl. 09.00-15.00.

Telefonnummeret er 55 55 33 39, tastevalg 1.

Les mer om gjeldsrådgivning her.

 


Kontaktinformasjon - NAV Hammerfest

Besøksadresse: Strandgt 52, Strandparken, Hammerfest
Postadresse: Postboks 415, 9615 Hammerfest

Åpningstid: Mandag – fredag 10:00 – 14:00
Telefon: 55 55 33 33
Faks: 78 38 95 81
Hjemmeside: http://www.nav.no/

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS