Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige.

Alle som oppfatter at de har nær tilknytning til rusmiddelavhengige er velkommen til oss. Senteret har kontorlokaler i Alta og Bodø og eies av Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Troms og Finnmark. Veiledningssenteret er et livssynsnøytralt tilbud.
Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer kan være svært vanskelig. Fortvilelse, frykt, uro og skam er følelser som kan oppstå hos pårørende. Vi legger vekt på å være et rolig og trygt sted hvor hver enkelt pårørende kan få mulighet til å samtale om tema de selv er opptatt av. Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal og senterets ansatte har taushetsplikt.

Veiledningssenteret skal bidra til å synliggjøre pårørende sin situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet. Vi samarbeider med både offentlig og privat hjelpeapparat. Den første mandagen i hver måned er vi i Hammerfest. Ønsker du en samtale med oss når vi er i byen, ta kontakt på tlf. 957 23262. Les mer om senteret og tilbudet på: www.veiledningssenter.no.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS