Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Illustrasjonsbilde - Fly lander

Melding om vedtatt detaljregulering for flyplass på Grøtnes

Hammerfest og Kvalsund kommune har vedtatt detaljregulering med konsekvensutredning for ny flyplass på Grøtnes. Flyplassen vil i sin helhet ligge på fylling i sjø, mens deler av landområdet vil settes av til terminalbygg, parkering, driftsbygg og næringsareal. Planen er et resultat av et interkommunalt planarbeid mellom de nevnte kommuner og følger plan og bygningslovens kapittel 9 hvor reglene for slikt samarbeid er fastslått.

2014-05-27
Illustrasjonsbilde - Fly lander

Oppdatert 27.05.2014

Ny flyplass - Grøtnes

Hammerfest og Kvalsund kommuner arbeider for at det skal etableres en flyplass på Grøtnes som erstatning for dagens flyplass. Bakgrunnen for dette er følgende:

2013-06-14
Inngressbilde_192x500

Ny flyplass på Grøtnes

Hammerfest by og den omkringliggende regionen har de siste ti årene vært i sterk utvikling. På grunn av en sterk industrisatsing i olje og gass-sektoren har svært mange nye arbeidsplasser kommet til. Hammerfest vil få et innbyggertall på over 10 000 i år og det forventes videre vekst.
2011-09-23
Web levert av CustomPublish AS