Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Logo: Hammerfest kommune

Nye gatenavn i nye Hammerfest kommune

Klagefrist 1. juni 2019

På grunn av kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund har det vært behov for å endre noen gatenavn.

Hammerfest kommune ved Styret for kultur, omsorg og undervisning (KOU) har etter Matrikkellova § 21 og Stadnamnlova vedtatt i møte 3. mai.2019, nytt adressenavn på vei i Forsøl. Dette som følge av at tidligere adressenavn også var brukt i Kvalsund kommune.

I tillegg er vedtatt navn på gjenværende bolig- og industrifelt i Hammerfest:

Nytt adressenavn i Forsøl er: Forsølringen.

Nye navn på gjenværende bolig og industrifelt er: 

Fuglenes som navn på bydel og som adressenavn.

Navnet Fuglenesåsen som adressenavn for boligfelt.

Navnet Fjordadalen for boligfelt.

Lokale organisasjoner med tilknytting til stedsnavna og offentlige organ har klagerett etter Stadnamnlova § 10, første ledd.

Frist for en eventuelt begrunnet klage er innen 1. juni 2019.

Spørsmål og klage kan sendes til kultursjef Gerd Hagen.

Kontaktinfo

Gerd Hagen

Tlf. 78 40 20 77

E-post: gerd.hagen@hammerfest.kommune.no

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS