Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nye Hammerfest kommune – hva skjer?

Arbeidet med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest er godt i gang både politisk og administrativt.

organisasjonskart
Prosjektorganisasjonen ser slik ut

Prosjektteamet består av:

 • Prosjektleder/rådmann Leif Vidar Olsen
 • Rådmann Gunnar Lillebo
 • Prosjektkoordinator Grethe Nissen
 • Prosjektkoordinator Thorbjørn Johnsen

Dette er på plass

 • Intensjonsavtale er besluttet i fellesnemnda
 • Prosjektorganisasjon er vedtatt og bemannet, se under
 • Kommunikasjonsstrategi er vedtatt
 • Kommunenavn og kommunevåpen er besluttet
 • Prosjektleder er tilsatt og på plass: Leif Vidar Olsen
 • Prosjektkoordinatorer tilsatt og på plass
 • Det er gjennomført 3 oppstartsamlinger med politiske organer, administrativ ledelse og hovedtillitsvalgte.
 • Kartlegging av oppgaver er foretatt og sortert i tema
 • Det er gjennomført en overordnet ROS-analyse for prosjektet

Dette holder vi på med

 • Det forberedes sak til politisk behandling om omstillingsavtale/overgangsregler for tilsatte
 • 15 administrative temagrupper som nå etableres skal starte arbeidet med alle delprosjektene
 • Det jobbes med løsninger for informasjon og kommunikasjon; intranett og nettside for prosjektet
 • Vi utformer utkast til overordnet prosjektplan
 • Det forberedes diskusjonssak om gevinstrealisering/ effektmål for kommunesammenslåinga i fellesnemnda i mars
 • I disse dager lyses det ut stilling som informasjonskonsulent hvor 50% av stillingen inngår i prosjektet

 

Den administrative prosjektstrukturen underbygger den politiske. Administrativ styringsgruppe er prosjektleders styringsorgan, og er satt sammen av ledelse, tillitsvalgte og hovedverneombud fra begge kommuner.

Prosjektleders team vil være den arbeidsgruppen som daglig arbeider med prosjektdrift og planlegging, og har derfor hyppige treffpunkter.

For å sikre god styring og fremdrift av alle kartlagte oppgaver, opprettes det en rekke temagrupper som får ansvar for ulike delprosjekter.

Rådmennenes ledergrupper og htv-foraene vil bli brukt som referansegrupper.

Viktige funksjoner for prosjektorganisasjonen er prosjektleder og prosjektkoordinatorer. I tillegg er stilling som informasjonsmedarbeider lyst ut, og markedskonsulent vil være på plass i april. Sistnevnte stillinger vil bidra til å styrke kommunikasjonen mellom kommuneorganisasjonene og utad overfor befolkningen.

 

Prosjektteamet er åpen for spørsmål eller henvendelser vedrørende ytterligere orientering. Vi vil også øke informasjonsmengden utover våren.

 


Grethe Nissen

Prosjektkoordinator

Tlf. 91331191

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS