Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nytt boligfelt på Salen vedtatt av kommunestyret

I kommunestyret 27. september 2019 ble detaljregulering for Salen boligfelt vedtatt.

plankart salen boligfelt 2019

Detaljreguleringen vil legge til rette for eneboliger og konsentrert bebyggelse, i tillegg tilrettelegges det for boliger med bemanning eller boliger for spesielle grupper i kommunal regi på 2 områder.

Plankart, planbeskrivelse og bestemmelsene med vedlegg kan sees på Servicekontoret eller i planregistrert: Salen boligfelt – Planinformasjon

Følgende vedtak ble fattet:

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-12 egengodkjenner kommunestyret detaljregulering for Salen boligfelt. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Plan- og bygningslovens §1-9 og §12-12.

Klagemuligheter:

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til mottaker (Jf. Forvaltningsloven §29). Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

En eventuell klage kan sendes via post eller e-post til

Hammerfest kommune Plan og utvikling

Postboks 1224

9616 Hammerfest

E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no   

Partene har rett til innsyn i sakens dokumenter (jf. Forvaltningslovens §§ 18 og 19).

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/4382.

Kontaktinfo

Servicekontoret

Tlf. 78 40 25 00/ 78 40 20 00

E-post: servicekontoret@hammerfest.kommune.no  

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS