Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Forside

Økonomiplan 2018 - 2021 og Avgiftsregulativ 2018

Viser til annonse i Finnmark Dagblad den 04.12.17 der det opplyses om at formannskapets innstilling til følgende saker vil ligge til offentlig gjennomsyn frem til kommunestyre behandler sakene den 19.12.2017:

Havneregulativet 2018 - Hammerfest havn KF.
Gebyr og avgiftsregulativ 2018 - Hammerfest parkering KF.
Gebyr og avgiftsregulativ 2018 – Hammerfest kommune.
Økonomiplan 2018 - 2021 - Årsbudsjett 2018 - Hammerfest havn KF.
Økonomiplan 2018 - 2021 - Årsbudsjett 2018 - Hammerfest parkering KF.
Økonomiplan 2018 – 2021 – Årsbudsjett 2018 – Hammerfest kommune.

Økonomidokumentene ligger til offentlig gjennomsyn i tiden 5. til 19. desember 2017 på Hammerfest rådhus - Servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag, Kårhamn handel, Arnulf Larsen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside; www.hammerfest.kommune.no

  

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/2933

 


Postadresse:
Hammerfest kommune
Postboks 1224, 9616 Hammerfest
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS