Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Recovered Content - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Rypefjord Marina

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Rypefjord Marina

Illustrasjon.bmp

Forslag til reguleringsplan for Rypefjord Marina ble behandlet i Styret for Miljø og Utvikling 16.06.09. Frist for uttalelser: 01.09.2009. Folkemøte om planen onsdag 26. august 2009 kl. 18.00 på rådhuset.

Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling 16.06.09:
”Styret for miljø og Utvikling vedtar i henhold av Plan og bygningslovens §27-1, at forslag til reguleringsplan for Rypefjord Marina med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid.

Følgende tilleggsbestemmelser skal tas med:

  • Alle boliger skal tilrettelegges for vannbåren varme.
  • Det skal inngås utbyggingsavtale før rammetillatelse eller tillatelse til tiltak kan gis.
  • Kaifront samt gulvnivå i oppholdsrom skal ikke ligge lavere enn cote c+3.
  • Vedtekter for uterom i Hammerfest kommune, vedtatt 280509, innarbeides i reguleringsplanen for Rypefjord Marina.
  • Hammerfest lysplan må følges.

Før planen sluttbehandles skal det utarbeides en klimaanalyse som ser på vindforhold og snedrift i forhold til utforming av terreng, boligenes plassering, form på boligene og løsning på takvinkel samt utformingen av småbåthavna.

Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives."

Planområdet er lokalisert ned ved sjøen i Rypefjord, hovedsakelig i området vest for slippen.

Planforslaget legger opp til omfattende utbygging av området med boliger, butikk og barnehage. Det legges også opp til en ny småbåthavn med plass til ca 100 båter samt et parkeringshus for ca 450 biler.

Det legges opp til at offentlig ettersyn gjennomføres elektronisk. Planforslaget er lagt ut på kommunens hjemmeside www.hammerfest.no (Arealplanlegging/Planer til høring).

Utskrift av hele eller deler av plandokumentasjonen kan fås på forespørsel ved å kontakte servicekontoret. Komplett utskrift av planforslaget er lagt ut til gjennomsyn på biblioteket og på servicekontoret i Storgata Kommunehus.

Evt.innspill sendes skriftlig til Hammerfest kommune innen 1. september 2009:

Hammerfest kommune v/Plan og Utvikling, PB 1224, 9616 Hammerfest eller plan.utvikling@hammerfest.kommune.no. Evt. spørsmål rettes til Maria Wirkola, tlf.78 40 25 50, Øyvind Sundquist tlf 78 40 25 67 eller Servicekontoret, tlf.78 40 25 00.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Web levert av CustomPublish AS