Sammen for Hammerfest!

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen består av regnskapsavdeling, skatteavdeling og budsjettavdeling og utgjør, sammen med lønn og personal og IT- avdelingen, stabsfunksjonene i Hammerfest kommune.

Økonomiavdelingen har ansvar for:

  • Støtte de ulike interne virksomhetene vedrørende økonomispørsmål, der budsjett, økonomistyring, regnskapskontroll og økonomirutiner er de sentrale elementene
  • Kommunal regnskapsføring, lønnsutbetalinger, innlån, utlån og faktureringer
  • Innfordring av kommunale krav
  • Innfordring av skatter til kommune, fylke, stat og medlems- og arbeidsgiveravgift til folketrygden 
  • Regnskapsettersyn/kontroller vedrørende lønnsområdet
  • Informasjon og veiledning overfor arbeidsgivere
  • Sekretariatsfunksjon og saksforberedelse for skatteutvalget (ettergivelse/nedsettelse av skatt og kommunale krav)
  • Skatteavregning for personer og firmaer
  • Regnskapsføring av skatter og avgifter
  • Skatteattester


Kontaktinformasjon - Økonomiavdelingen:
Besøksadresse: Rådhusplassen 1 (Rådhuset), Hammerfest
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 784 02000
Telefax: 784 02517
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no
Økonomisjef: Trond Rognlid, tlf 784 02530

Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS