Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Ordføreren

Alf E. Jakobsen (AP)

ordfører og varaordfører 040

Om ordføreren:
Alf E. fulgte med da foreldrene tidlig på 60-tallet flyttet fra Lenvik i Troms til Hammerfest. Her fikk han i ungdomstida sine første sommerjobber på sidetråler og fabrikk.

Politisk aktivitet
Den politiske karrieren startet i 1976 da han hadde sine første verv for Arbeiderpartiet i kommunepolitikken. Fra 1987 har han i ulike perioder deltatt i politikken på sentralt nivå.  I perioden fra 1987 til slutten av 1989 har han vært personlig sekretær og statssekretær i Sosialdepartementet. Han har videre vært fast møtende i Stortinget fra november 1990 til midten av september 1992 og var da medlem av Sosialkomiteen.  Videre har han vært på Stortinget fra november 2006 til september 2009 der han har vært medlem av finanskomiteen og talsmann for finansmarkedssaker i finansfraksjonen.

Alf E. ble første gang valgt til ordfører i Hammerfest høsten 1999 og er fortsatt valgt ordfører for Arbeiderpartiet der han gikk tilbake til ordførervervet høsten 2009 etter endt stortingsperiode. Ved kommunestyrevalget i 2011 ble Alf E. Jakobsen gjenvalgt som ordfører for 4. periode på rad.
 

Yrkeskarriere
I sin yrkeskarriere har Alf E. vært ansatt som ungdomsleder/klubbleder, styrer på rusinstitusjon og helse- og sosialsjef i Hammerfest kommunen i en årrekke. Han har også jobbet som administrativ leder på Høgskolen i Finnmark/Avdeling helsefag. Utdanningsmessig har han blant høgskoleutdanning i ledelse og tatt en rekke deleksamener på distriktshøgskole og høgskolenivå.

Andre verv
Alf E. har i alle år vært engasjert i idretten på ulike nivå som leder av lokale idrettsforeninger, leder av Finnmark Idrettskrets og styremedlem sentralt både i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite.  Han har videre hatt en rekke sentrale verv og har i en årrekke sittet som styreleder i Statens Institutt for alkohol- og narkotikaforskning og Statens institutt for rusmiddelforskning.
 

Om ordførervervet:
Ordføreren har med seg en gruppe fra Arbeiderpartiet på 20 av 29 i kommunestyret. Formelt er ordføreren leder av kommunestyret og formannskapet, og han er kommunens juridiske person. Ordføreren er generalforsamling i en rekke kommunale selskaper.

Ordføreren representerer kommunen utad i en rekke sammenhenger og er den naturlige vert ved en rekke besøk fra inn- og utland.

 


 

Konktaktinformasjon -  Ordfører Alf E. Jakobsen (AP)
Besøksadresse: Rådhusplassen 1 (Rådhuset), Hammerfest
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 784 02501
Telefax: 784 02517
E-post: ordforer@hammerfest.kommune.no eller alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS