Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Overformynderiet

Lov og rettII web
 

Den 1.juli 2013 trådde ny vergemålslov i kraft, og Fylkesmannen overtok oppgavene som de kommunale overformynderiene har hatt frem til nå. Det betyr at opprettelse av vergemål, oppfølging av verger og ellers alt annet som har med vergemål å gjøre blir Fylkesmannens oppgave. Statens sivilrettsforvaltning på Hamar blir ny klage- og tilsynsinstans for hele landet.

Alle spørsmål om vergemål skal nå rettes til Fylkesmannen!

Kontaktinformasjon til vergemålsseksjonen til Fylkesmannen i Finnmark:

Kontaktinformasjon for ansatte på vergemålsseksjonen hos Fylkesmannen i Finnmark:
seksjonsleder Ann-Karin Dahl Næss – fmfiakdn@fylkesmannen.no – 78 95 03 03
rådgiver Katrine Erlandsen – fmfikaer@fylkesmannen.no – 78 95 03 28
rådgiver Anne Liv Lidtveit – fmfialli@fylkesmannen.no – 78 95 03 17
rådgiver Bodil Johansen Kostamo
E-post: postmottak@fmfi.no             Telefonnummer sentralbord: 78 95 03 00
Nettside (FMFI): http://fylkesmannen.no/Finnmark/Helse-og-omsorg/Vergemal/
Nettside vergemål (SRF), her får du vite mer om vergeoppdraget: http://www.vergemal.no/

 

Web levert av CustomPublish AS