Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum Ingressbilde

Overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum

Hammerfest kommune har utarbeidet en overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum for å sikre at beslutningene som tas i forhold til parkering er i samsvar med kommunens ønsker og mål uavhengig av hvor i organisasjonen beslutningene tas.

 Parkeringsstrategien avklarer:
·         Kommunens mål innenfor areal-, transport- og miljøpolitikk
·         Kommunens strategi i forhold til parkering i sentrum og plassering av parkeringsanlegg basert på kommunens fremtidsmål
·         Krav til etablering av parkeringsareal for private byggeprosjekter
·         Fordeling av oppgaver og ansvar mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Parkering KF
·         Tiltak for å styre parkering i henhold til parkeringsstrategien
 
Overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum ble behandlet av Hammerfest kommunestyre i møte 21.juni 2012 og ble vedtattmed følgende tillegg:
 
Det etableres 200 nye plasser i Kirkeparken eller parkeringsarealet nedenfor Batteriet.
 
Alternativene utredes nærmere før avgjørelse tas i forhold til disse to alternativene.
 
Det forutsettes at de omkring 100 plassene nedenfor Batteriet skal bestå uavhengig av alternativ. Det betyr totalt 300 plasser permanent i dette området.
En adkomst i en eller to kjøreretninger fra Akkarfjordkrysset utredes som alternativ til å ta trafikken til området gjennom sentrum.
 
 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS