Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Bygge og bo - Overskuddsmasse - Overskuddsmasse - deponi

Overskuddsmasse - deponi

Rene naturlige masser
Privatpersoner og foretak kan deponere overskuddsmasser fra gravearbeider og annet ved Hammerfest kommunes deponi på Strømsnes.

Kun rene naturlige masser som jord, stein, sand, grus og leire kan deponeres her.
Pris for deponering er oppgitt i kommunens gebyr og avgiftsregulativ.
 
Deponiet drives av Hammerfest kommune, og det må registreres et mobiltelefonnummer på den som skal ha tilgang til deponiet.

Registrering skjer ved å kontakte Teknisk avdeling i kommunen.

Kontaktinfo

Svein Gamst, rådgiver Teknisk

 Tlf. 78 40 26 05 

Deponert masse registreres og kunden betaler etterskuddsvis etter faktura.

Andre masser
Masser som inneholder betong, asfalt, jern og glass er ikke tillatt deponert på Strømsnes. Slike masser deponeres hos Finnmark Ressursselskap på Grøtnes, se http://www.finn-ress.no/ for åpningstider, betalingssatser og annen informasjon.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS