Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Recovered Content - Parkering - Avgifter

Parkering - Avgifter

 

Sone / tid    2010    2009
Parkering sone 1: 1. time       26       25
Parkering sone 1: per time 2.- 5. time       16       15
Parkering sone 2: 1.-2. time

      12

      12

Parkering sone 2: per time 3.- 9. time        9        8

Parkeringsavgiftene er inkludert 25% merverdiavgift.

Sone 1: "Indre sone" begrenses av Strandgata, Kirkegata til Parkgata, Parkgata og sjøen, inkludert de angitte gater.

Sone 2: "Midtre sone" omfatter Batteriet, Sørøygata mellom Parkgata og Sørøygata 15, den delen av Corn Moes gate som går nord - sør, Parkgata sør for Kirkegata, Salsgata mellom Salsgata 35 og Nedre Hauen, Storgata sør for Salsgata, Parkeringsplassen ved Storelvbakken.

Sone 3: "Ytre sone" omfatter alle andre gater og plasser. Fri parkering.

På informasjonssiden "Parkering og torg" finner du et kart som viser de forskjellige parkeringssonene.


Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Web levert av CustomPublish AS