Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Helse og velferd - Helsetjenester - Pasient- og brukerombud i Finnmark - Pasient- og brukerombudet i Finnmark

Pasient- og brukerombudet i Finnmark

POBO i Finnmark

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov,
interesser og rettsikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten og for å bedre kvaliteten på
tjenestetilbudene.

Ombudet kan gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og
videreformidle spørsmål eller klager, være konfliktløser og bistå i forbindelse med søknad om
erstatning.

POBO tar imot henvendelser som gjelder spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og
omsorgstjenester. Sistnevnte jelder for eksempel fastlege, legevakt, psykiskhelsehjelp,
hjemmesykepleie, sykehjem, avlasting, rehabilitering, tiltak for rusmiddelavhengige, brukerstyrt
personlig assistanse og støttekontakt. Ombudet understreker at dette bare er eksempler. Økonomisk
sosialhjelp og trygdeytelser ligger utenfor ombudets arbeidsområde.

Ombudet kan telefonisk ta kontakt med det aktuelle tjenestetilbudet, skrive brev eller be om et møte
sammen med brukeren eller pasienten. Arbeidsmåten vil være avhengig av sak eller situasjon. Mange henvendelser lar seg løse uten at det blir en formell klage.
Les mer her


Kontakinformasjon - POBO, kontorsted Hammerfest:

Besøksadresse: Hamnegata 3, Hammerfest. FFR-bygget, nå Boreal, ved buss- og drosjeholdeplassen på hurtigrutekaia i sentrum av Hammerfest​.
Postadresse: Postboks 285, 9615 Hammerfest
Telefon: 78 41 72 40 (Telefontid: 08.00-15.00)
E-postadresse: finnmark@pasientogbrukeromubdet.no, NB. Sensitive opplysninger bør ikke sendes per e-post.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS