Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Pensjonærhjem - Hammerfest

Pensjonærhjemet - Hammerfest
Pensjonærhjemet - Hammerfest

Tjenestens målgruppe

Brukere som ikke klarer seg alene med tilrettelegging av hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Formål med tjenesten

Legge forholdene til rette for eldre mennesker slik at de får en verdig alderdom.

Sørge for at hver enkelt blir ivaretatt, føler trygghet, får omsorg, har innflytelse på ting som berører dem direkte og får dekket sine behov ut fra sitt ståsted.

Tjenesten omfatter

Hammerfest pensjonærhjem ligger i Fjellgata 20 i Hammerfest.
Hammerfest pensjonærhjem har 12 langtidsplasser og har dagtilbud for hjemmeboende eldre og personer med demens.

Hammerfest Pensjonærhjem har:

  • Rom med enkel møblering og mulighet for kabel-TV og telefon. Egne møbler, gardiner og lignende kan tas med (Ikke gulvtepper).
  • Felles stue med tv. Her serveres formiddags- og ettermiddagskaffe.
  • Hagestue i underetasjen. Her kan man ta med besøkende, og ved private familiefester kan hagestua reserveres.

Alle beboerne har en primærkontakt. Denne skal være kontaktperson for pårørende og eventuellt avtale det praktiske vedrørende penger, innkjøp av klær og lignende hvis ikke dette kan bli ordnet av beboeren selv eller pårørende.

Private klær vakses ved husets vakseri. Enkle reparasjoner av tøy gjøres også på vakseriet.

Dersom beboeren ikke selv er i stand til å ivareta sine kontantytelser, skal de hovedansvarlige for institusjonen disponere kontantytelser. Dette regnskapet er underlagt kommunens revisjon.

Pensjonærhjemmet har følgende tilbud:

  • Besøkstjenesten har kioskdag ukentlig.
  • Tilsynslegen har legedag ukentlig.
  • Det holdes andakt ukentlig. Samtaler med prest kan ordnes.
  • Frisør kommer til Pensjonærhjemmet ved henvendelse.
  • Tannpleietjenesten er en gang pr. år og kontrollerer tannstatusen til beboer.

Pensjonærhjemmets visjon er å være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorgen. Institusjonen ønsker å gi hver enkelt et individuelt tilbud.

Hva kreves for å motta tjenesten

Det er ulike vilkår for ulike typer opphold. Ved hjelp av linkene under kan du velge hvilken type opphold du vil se vilkårene for:

Hva gjør kommunen

Når søknaden er mottatt har hjemmesykepleien ansvar for å foreta en vurdering av søkerens tilstand og behov. Dette gjøres ved hjemmebesøk hos søkeren.

Etter vurderingen sender hjemmesykepleien søknaden videre til inntaksteamet.
Inntaksteamet består av pleie og omsorgsfaglig ansvarlig, rådgiver, virksomhetsleder korttids- og rehabiliteringsenheten, virksomhetsleder hjemtjenesten, virksomhetsleder Pensjonærhjemmet og resultatsenhetsleder ergo- og fysioterapitjenesten.

Inntaksteamet har møte ukentlig.

Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Søker meddeles skriftlig om vedtaket og det informeres om klagerett.

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema "Søknad om pleie- og omsorgstjenester" fås på Servicekontoret eller hos hjemmesykepleien.

Elektronisk søknad

Tjenesten kan søkes elektronisk via kommunes selvbetjeningsportal.

Det er ingen søknadsfrist.

Skriftlig søknad leveres på Servicekontoret eller sendes:
Hammerfest kommune
Helse og omsorg
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Har du behov for mer informasjon ta kontakt med hjemmesykepleien på telefon 784 02716 eller Hammerfest Pensjonærhjem på telefon 78 40 27 40 / 78 40 27 42.

Lenker

Helse- og omsorgstjenester - skjema 2014 (revidert utgave)


Kontakt for mer informasjon

Hammerfest Pensjonærhjem
Postboks 1224
Fjellgata 20
9616 Hammerfest
Tlf: 784 02740

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS