Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
forside rus og psykisk helseplan

Plan for rus og psykisk helsearbeid 2014-2018

Samhandlingsreformen legger opp til at tjenestetilbudet i større grad skal foregå i kommunene. For å imøtekomme kravene fra samhandlingsreformen iverksetter kommunen flere tiltak i planperioden. Dette gjelder tiltak som skal heve kompetansen, bedre boforhold til vanskeligstilte og tiltak for å bedre tverrfaglig samarbeid.

  • Plan for rus og psykisk helsearbeid skal bidra til å styrke det helhetlige arbeidet og legge klare føringer for tiltak for perioden 2014 – 2018. Les mer i Plan for rus og psykisk helsearbeid
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS