Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
plankart sykehus rossmolla 2019

Reguleringsplanen for nye Hammerfest sykehus er ute til høring

Hammerfest kommune har i samarbeid med Finnmarkssykehuset, Sykehusbygg og LINK arkitektur utarbeidet et forslag til reguleringsplan for arealene i tilknytning til nye Hammerfest sykehus på Rossmolla.

2019-10-30
Lille Doggi

HØRINGSFRIST UTGÅTT

Ønsker innspill om friluftsområder i Hammerfest

Hammerfest kommune har utarbeidet et utkast til kartlegging og verdsetting av friluftsområder i kommune, og ønsker dine innspill.

2019-02-01
Kommunesammenslåing Hammerfest og Kvalsund

HØRINGSFRIST UTGÅTT

Sammenslåing av kommuneplanens arealdel for Hammerfest og kommuneplanens arealdel for Kvalsund til én felles plan

Bakgrunn: Hammerfest og Kvalsund er i gang med revisjon av sine arealdeler. Oppstart av revisjonen av arealdelen for Kvalsund ble varslet i april 2016, og planprogrammet ble fastsatt i juni 2016. Oppstart av revisjonen av arealdelen for Hammerfest ble varslet i juli 2017, og planprogrammet ble fastsatt i desember 2017. Hammerfest kommune står for gjennomføring av begge planprosessene grunnet kapasitetsutfordringer hos Kvalsund kommune. Hammerfest kommune har engasjert Rambøll/MWA for praktisk gjennomføring av planarbeidet.

2018-07-11
Web levert av CustomPublish AS