Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Gjeldende planer

Kartinnsynsløsning

Kommunekart - kartportal for Norge

Hammerfest kommune tilbyr innsyn i deler av kommunens kartbaser gjennom kartløsningen Kommunekart, et produkt levert av Norkart.

Skal du ha situasjonskart til byggesaksbehandling må du fortsatt bestille det hos oss.

I kommunekartportalen kan du:

 • Søke på gårds- og bruksnummer på eiendommer
 • Søke på stedsnavn og adresser
 • Se eiendomsgrenser (vi tar forbehold om at kartgrunnlaget kan inneholde feil)
 • Måle avstander og arealer
 • Skrive ut kart
 • Lese reguleringsbestemmelser for de forskjellige planområdene (WebPlan)
 • Finne ut hvilken skolekrets, grunnkrets, eller valgkrets du bor i (SeEiendom)

Klikk her for å komme til Kommunekart

Kommunal planstrategi - periode 2016 - 2019
Planstrategi for Hammerfest kommune 2016-2019

Planstrategi for Hammerfest kommune 2016-2019

Etter hvert kommunevalg skal alle kommuner i Norge utarbeide en planstrategi. Dette er en oversikt over de planene som kommunen mener vil være nødvendig å utarbeide i kommunestyreperioden.

Se mer her.jpg

Bilde- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027
Kommuneplan og kommunedelplaner

Kommuneplan og kommunedelplaner

Her finner du kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 - 2022, kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 og kommunedelplan for omkjøringsalternativer for riksveg 94.

Se mer her.jpg

Andre planer

Her finner du følgende planer:

 • Gatebruksplan Rådhusplassen - Sjøgata
 • Gatebruksplan - Finduspromenaden
 • Kraftlinjen Balsfjord - Hammerfest
 • Lysplan - Hammerfest
 • Overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum
 • Plan for sammenhengende sykkelvegnett
 • Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark i Alta, Hammerfest og Kvalsund

 Se mer her.jpg

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS