Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hammerfest by

Prosjekt Ren Havn - nye rapporter

I sommer ble det foretatt supplerende miljøundersøkelser av sedimentene i Hammerfest havneområde, samt geotekniske vurderinger mht. etablering av deponi for forurensede sedimenter. Undersøkelsene dokumenterer bl.a. miljøtilstanden under kaier og videre andre forhold som det må tas hensyn til ved mudring og tildekking av forurensede bunnområder.

2015-12-14
Inngressbilde Publiserte miljøgiftrapporter

Oppdatert 14.12.2015

Publiserte miljøgiftrapporter

En oversikt over alle miljøundersøkelser i Hammerfest havneområde og Storvannet. De mest sentrale rapportene er lagt ut.

2012-06-29
Web levert av CustomPublish AS