Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Reguleringsplanen for nye Hammerfest sykehus er ute til høring

Hammerfest kommune har i samarbeid med Finnmarkssykehuset, Sykehusbygg og LINK arkitektur utarbeidet et forslag til reguleringsplan for arealene i tilknytning til nye Hammerfest sykehus på Rossmolla.

plankart sykehus rossmolla 2019

Planforslaget for reguleringsplanen av nye Hammerfest sykehus var oppe til politisk behandling i styret for miljø og utvikling tirsdag 15.oktober, og følgende vedtak ble fattet:

«Vedtak Styret for Miljø og utvikling godkjenner, i medhold av plan og bygningslovens § 12-10,

planforslaget for detaljregulering for Nye Hammerfest sykehus slik det er lagt frem. Planforslaget sendes ut til offentlig ettersyn i lovpålagt tid.»

Planen består av plankart, bestemmelser og beskrivelse. Alle dokumentene er tilgjengelige i planregisteret: http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_2004/gl_planarkiv.aspx?planid=20180001

Innspill sendes skriftlig via post eller e-post

Merk med referanse 2018/971.

Hammerfest kommune

Postboks 1224

9616 Hammerfest

 E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no  

Frist for å sende innspill er fredag 6.desember 2019.

 

Spørsmål i saken kan rettes til avdeling for Plan og utvikling.

Kontaktinformasjon

Kaia Charlotte Fagerhaug, arealplanlegger

Tlf. 78 40 25 58

Web levert av CustomPublish AS