Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Rv. 94 Saragammen - Fuglenes

Inngressbilde
Rv. 94 Saragammen - Fuglenes

Rv. 94 er eneste innfartsveg til Hammerfest. Dagens rv. 94 går gjennom Hammerfest sentrum og omkringliggende boligområder. LNG- anlegget på Melkøya har bidradd til sterk vekst i Hammerfest de siste årene, og det har oppstått et behov for etablering av ny omkjøringsveg som i mindre grad belaster lokalsamfunnet.

Det er utarbeidet en kommunedelplan for ny rv. 94, vedtatt 9. juni 2011. Ny veg skal gå fra Saragammen i sør til Fuglenes i nord. Fra Saragammen til Jansvannet er det planlagt at ny veg skal gå i tunnel fra hovedvegtrasé langs Rypefjorden. Etter tettstedet Rypefjord går veien opp på fjellet til Jansvannet, og videre inn i «Salentunnelen». Vegen skal gå i dagen øst for Hammerfest sentrum, og skal tilknyttes sentrum via ny rundkjøring ved Elvetun.

Inngress Rv.94 parsell 9

Rv. 94 Grøtnes – Saragammen (parsell 9)

Parsell 9 er siste del av det sammenhengende prosjektet Skaidi - Hammerfest og strekker seg fra Grøtnes til Saragammen. I Saragammen kobler reguleringsplanen seg på planen for omkjøringsveien i Rypefjord. På Grøtnes kobler den seg på vegløsningen i planen for ny flyplass.

Se mer her.jpg

Kart-Jansvannet---Fuglenes
Detaljregulering for rv. 94 Jansvannet - Fuglenes

Rv. 94 Jansvannet - Fuglenes

Vedtak i Kommunestyret 9.6.2016

Se mer her.jpg

Kart Saragammen - Jansvannet
Detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Jansvannet

Rv. 94 Saragammen - Jansvannet

Vedtak i Kommunestyret 9.6.2016

Se mer her.jpg

Relaterte artikler

Web levert av CustomPublish AS