Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

RUStelefonen

Rustelefonen er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt, og vi garanterer full anonymitet.

  • Åpen mandag – søndag kl. 11.00 – 19.00
  • Landsdekkende
  • Innringer er anonym
  • Gir faktainformasjon om rus og rusmidler, informasjon om hjelpeapparatet samt råd- og veiledningssamtaler knyttet til rusproblematikk.

Hovedmålgruppen er ungdom, pårørende og andre som har spørsmål vedrørende rusbruk. Tjenesten kan også benyttes av profesjonelle.
RUStelefonen tilbyr også en SMS tjeneste. Send SMS til 08588. Bruk kodeord, f.eks. hasj, amfetamin, heroin, så utløses automatiske svar. Tjenesten koster 1 kr.
RUStelefonen drives av Helsedirektoratet og velferdsetaten i Oslo Kommune
Du finner mer informasjon på www.rustelefonen.no. eller ved å ringe 08588

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS