Sammen for Hammerfest!

Service og intern utvikling

Service og intern utvikling er en egen enhet i sentraladministrasjon som består av mindre og selvstendige enheter. Enheten består av:

Prosjekt og utviklingsenhet
Enheten skal jobbe med utvikling og styring i forhold til plan- og prosjektarbeid internt i organisasjonen, og består av personer som arbeider med prosjekter og utviklingsprosesser, samt at man legger ansvar for opplæring og HMS til samme enhet. Enheten skal styrke kompetansen og styringen av det samlede arbeidet knyttet til prosjekter, samt bidra til å knytte overordnede mål/ strategier sammen med prosjekter.

Politisk og administrativt sekretariat
Politisk og administrativt sekretariat utfører saksbehandling, er møtesekretær for kommunestyre, formannskap og politiske utvalg og driver øvrig støttefunksjoner for administrativ og politisk ledelse.

Kommuneadvokat
Kommuneadvokaten og juridisk rådgiver bidrar til at Hammerfest kommunes virksomhet drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Kommuneadvokaten ivaretar kommunens behov for juridisk bistand.

Informasjonsarbeid
Rådmannen har det overordnede informasjonsansvaret i Hammerfest kommune. Assisterende rådmann og virksomhetsleder for servicekontoret ivaretar ansvaret for en del praktiske informasjonsoppgaver.  

Servicekontoret
Servicekontoret er kommunens kontaktpunkt mot publikum og administrerer arkivtjeneste, postsentral og trykkeritjeneste for hele kommunen. Servicekontoret administrerer Husbankens bostøtte og boligtilskudd, startlån og bostøtte samt gir økonomi- og gjeldsrådgiving. Her finner du mer om Servicekontoret.

 


 

Kontaktinformasjon - Service og intern utvikling:
Besøksadresse: Rådhusplassen 1 (Rådhuset), Hammerfest
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 784 02000
Telefax: 784 02517
e-post: postmottak@hammerfest.kommune.no
Leder: Assisterende rådmann, 784 02500

Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS