Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Skal hjelpe foreldre og foresatte til å bli gode omsorgspersoner

Pressemelding fra Hammerfest kommune

18 veiledere snart klare til å møte foreldre og andre med omsorg for barn

To kvinner leder kurs
Kurslederne, Torild Borud (t.v.) og Heidi Andersen, begge familieterapeuter.

Selv om temaene kan være tunge, er stemningen positiv og engasjert når vi besøker kursrommet i Hammerfest. Der er 18 kommende ICDP-veiledere på siste samling før de skal ut i praksis og endelig sertifiseres som ferdig kvalifiserte veiledere. To av deltakerne er fra Kvalsund, to fra Nordkapp, og resten har sitt daglige virke i Hammerfest.

ICDP står for International Child Development Programme, eller internasjonalt barneutviklings­program. Metoden er utviklet av norske psykologer på slutten av 1980-tallet og er nå i bruk hover hele verden, blant annet i regi av UNICEF og av Verdens helseorganisasjon. Målet for arbeidet med ICDP er rett og slett å hjelpe foreldre og foresatte til å bli bedre omsorgsgivere. Deltakere i programmet samles i grupper og utveksler kunnskap og erfaringer og får veiledning i hvordan barn best kan støttes i å få en god utvikling. Hver gruppe møtes åtte ganger og går systematisk igjennom forskjellige temaer på hvert møte.

To smilende kvinner i korridor med kursdeltakere i bakgrunnen
Kirsti Høylo Larsen (t.v.) og Lisa Jørgensen

Kursdeltakere Kirsti Høylo Larsen i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Lisa Jørgensen som er pedagogisk leder i Kvalsund barnehage er begeistrede.

– Jeg tror det er første gang jeg har vært på et kurs og tenkt at ja, dette kan jeg bruke, sier Jørgensen.

– Opplegget har vært kjempebra, supplerer Larsen. – Og så er det ikke bare teori. Nå skal vi ut i praksis og jobbe med foreldregrupper før vi blir ferdig sertifisert som ICDP-veiledere.

Dette vil alle med omsorg for barn kunne ha nytte av. Her er det ikke snakk om å jobbe med brannslukning for å hjelpe barn som allerede har det vanskelig – selv om metoden selvfølgelig kan være til stor hjelp i de tilfellene også. Men metoden er helt universell, og vi ønsker å nå ut til absolutt alle som ønsker å få flere og bedre verktøy til å oppdra barn, rett og slett. Metoden bygger på psykologisk kunnskap om hvordan barn utvikler seg og har vært brukt med gode resultater over hele verden.

I Hammerfest ønsker vi å bruke metoden også til å koble sammen fagfolk fra forskjellige virksomheter, som barnevernet, helsesøstertjenesten og barnehagene, slik at vi også fremmer et mer helhetlig samarbeid fra vår side. To og to veiledere fra forskjellige tjenester vil jobbe sammen med veiledningsgrupper.

Dette skal være et ekte lavterskeltilbud, der man verken trenger henvisning eller å fylle ut kompliserte skjemaer. Alt som trenges, er at man har lyst til å delta. Så vil vi kanskje også gå ut og aktivt prøve å sette sammen grupper av foreldre som er i noenlunde samme situasjon, for eksempel foreldre med 5-åringer, egne grupper for pappaer og mammaer, eller for foreldre som er nye i Norge. Veiledningsgruppene kan jo også fungere som et utmerket integreringstiltak og en innføring i norsk samfunnsliv og barneoppdragelse.

Hvis du er interessert i å være med i en ICDP-gruppe, kan du ta kontakt med

Heidi Dahl
Fagansvarlig forebyggende tjenester
T 78 40 23 16 | M 917 61 135 | Heidi.Dahl@hammerfest.kommune.no

Hva er ICDP?

International Child Development  Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.»

Les mer hos ICDP Norge »

Pressebilder

Klikk på bildene for høyoppløselige versjoner.
Foto: Hammerfest kommune

To kvinner leder kurs

Kurslederne, Torild Borud (t.v.) og Heidi Andersen, begge familieterapeuter.
 

To smilende kvinner i korridor med kursdeltakere i bakgrunnen

Kirsti Høylo Larsen (t.v.) og Lisa Jørgensen
 

Kursdeltakere samlet rundt bord i hesteskoform

Kommende ICDP-veiledere samlet på kurs i Hammerfest

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS