Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Bygge og bo - Konsesjon ved erverv av fast eiendom - Kartverket innfører elektronisk system for tinglysning
Landbruksdirektoratet.no

Kartverket innfører elektronisk system for tinglysning

Hva e-tinglysning innebærer for kommunen
Kommunen kontrollerer som før opplysningene i  egenerklæringsskjemaet ved å krysse av på sjekkpunkter og bekrefter dette med kontrollørens signatur og kommunens stempel. Kommunen fører de opplysningene Kartverket skal ha om konsesjon direkte i Kartverkets system, i en nyopprettet konsesjonsmodul i matrikkelen. Kommunen legger inn opplysninger om konsesjon er gitt eller om det foreligger en konsesjonsfrihetsgrunn. Kommunen får deretter kvittering på at konsesjon mv. er i orden. I konsesjonsmodulen er kontrollen teknisk innebygd i systemet. Dette vil sikre at tinglysning ikke skjer i strid med konsesjonsloven eller delingsbestemmelsen i jordloven.

I noen tilfeller, særlig når egenerklæringskjema ikke skal brukes, trenger Kartverket annen dokumentasjon eller en annen form for bekreftelse fra kommunen.

Hvorfor trenger vi fortsatt egenerklæringsskjema
Egenerklæringsskjemaene forenkler informasjonsflyten fra erverver til kommunen, og gir en oversikt over ev. vilkår for konsesjonsfrihet som erverver forplikter seg til å oppfylle. Skjemaene avklarer om erverver eventuelt må søke konsesjon. Kommunen trenger skjemaene for å bekrefte og kontrollere at opplysningene er riktige, og for å følge opp ev. vilkår for konsesjonsfrihet.

Informasjon og veiledning
Kommunen er konsesjonsmyndighet og gir veiledning om konsesjon.

Det står mer om dette i forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv mm  forskrift/2003-12-08-1434/

Generell informasjon om konsesjon finner du her

Egenerklæringsskjemaene finner du her

Kilde: www.landbruksdirektoratet.no

Ferdig utfylt skjema sendes til:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

eller leveres inn på servicekontoret.  

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS