Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Startlån

Startlån er en behovsprøvd låneordning fra kommunen som kan bidra til at husstander med boligetableringsproblemer får mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.

Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital kan søke om startlån. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå.

Det er opp til kommunen å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånsøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid.
 

Hva gis startlån til?

  • Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig.
  • Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.
  • Toppfinansiering ved bygging av ny bolig.
  • Utbedring av bolig.

Ordningen reguleres av Husbankens forskrift og retningslinjer for startlån.Les mer

Informasjon og søknadsskjema får ved henvendelse til Servicekontoret.

Søk startlån og tilsudd med nu eSøknad her!

Informasjon om Startlån på samisk


Relaterte tjenester:

Web levert av CustomPublish AS